• Brc

Ons BRC- certificaat

Ons BRC- certificaat

Sinds enkele jaren behaalden we het BRC-certificaat voor verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Hierdoor tonen wij aan dat ons voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheerssysteem voldoet aan de allerstrengste normen.

Elk jaar opnieuw worden wij hiervoor aan een strenge audit onderworpen. Tijdens de eerste audits kregen we steeds een A-attest. Bij onze laatste audit in augustus 2018 hebben we een AA-attest behaald, wat tevens de hoogst mogelijk te behalen score is.

Wat is BRC?
The BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials
Deze norm is specifiek gericht op producenten van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Eens een productiebedrijf is gecertificeerd, zijn de juiste systemen en controles geïmplementeerd om te kunnen garanderen dat de verpakkingen geschikt zijn en veilig zijn voor food- en non- foodproducten.
Het British Retail Consortium (BRC) en het Institute of Packaging (ook gekend als The Packaging Society) ontwikkelden samen deze technische standaard om detailhandelaars en voedselfabrikanten te helpen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze standaard is de consument te helpen beschermen door een evaluatiebasis aan te bieden voor bedrijven die verpakkingsmaterialen voor voedingsmiddelen leveren aan detailhandelaars.
Sinds de norm in 2001 gepubliceerd werd, kreeg hij een breed draagvlak en werd hij toegepast bij grote detailhandelaars, fabrikanten en verpakkingsbedrijven over de hele wereld.

Waarop controleert de BRC-auditor een bedrijf?
In totaal worden er 230 punten van de werking van het bedrijf onder de loep genomen. Niet enkel op papier, maar zeer gedetailleerd op de werkvloer. Wie een BRC- certificaat wil, wordt elk jaar opnieuw aan deze strenge audit onderworpen. Een certificaat is dus slechts één jaar geldig. De perfecte garantie dus dat een bedrijf continu volgens de meest strenge normen aan de slag is.
De norm bestaat uit 6 hoofdstukken. In elk van deze hoofdstukken wordt bijzonder gedetailleerd ingegaan op alle aspecten van het proces:

 1. Betrokkenheid van het hoger management
  Het hoger management van het bedrijf moet volledig betrokken zijn bij de implementatie van de vereisten van de norm. Zij stellen de nodige middelen ter beschikking en zorgen voor efficiënte communicatie en beoordelingssystemen om continue verbetering van de organisatie te garanderen. Hieronder valt eveneens het aanwezig zijn van een duidelijke organisatiestructuur, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, enzovoort.
 2. Het voedselveiligheidsplan - HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)
  Er moet een gedocumenteerd gevaren- en risicoanalysebeheerssysteem aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat alle gevaren voor productveiligheid, kwaliteit en wetgeving zijn vastgesteld en de passende maatregelen en controles worden geïmplementeerd.
 3. Het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
  Dit hoofdstuk omvat alle procedures, toegepast door het bedrijf, om te voldoen aan de vereisten van de norm. Grondstoffen- en productspecificaties moeten aanwezig zijn voor elk product, interne audits moeten worden uitgevoerd, leveranciers en derden dienen geselecteerd en beoordeeld te worden, grondstoffen en producten moeten volledig traceerbaar zijn, verwachtingen van klanten moeten worden vastgesteld en uitgevoerd, klachten van klanten dienen efficiënt te worden behandeld en deze informatie moet gebruikt worden om het aantal klachten te verminderen en terugroepacties of recalls moeten snel kunnen worden uitgevoerd.
 4. Normen voor de vestiging
  Hierin worden de eisen naar o.a. infrastructuur (zowel extern als intern), nutsvoorzieningen, beveiliging, indeling, uitrusting, onderhoud, reiniging, risico op contaminatie (fysisch, chemisch of biologisch), afvalbeheer en ongediertebestrijding beschreven.
 5. Product- en procesbeheersing
  Dit deel omvat het beheersen van het structural design en het artwork, het drukwerk en verdere bewerkingen (stansen, vouwen, lijmen), kalibratie, meten en monitoren van machines, toestellen en dergelijke, non-conforme grondstoffen of producten, ingangscontrole, stockage en transport.
 6. Personeel
  Een bedrijf moet ervoor zorgen dat het personeel voldoende gekwalificeerd en bekwaam is.
  Opleiding en persoonlijke hygiëne staan dan ook centraal in dit laatste hoofdstuk. Alle werknemers en bezoekers van de productieruimten moeten de gepaste beschermende kledij dragen.

Waarom kiest u voor een BRC gecertificeerde leverancier?
BRC- gecertificeerde bedrijven bieden een sterkere garantie op het vlak van traceerbaarheid, voedselveiligheid en kwaliteit. Van bedrijven met een BRC- certificaat weet u dat ze voedselveiligheid serieus nemen en dat dit goed geregeld is binnen het bedrijf. U weet het dus 100% zeker: kiezen voor een leverancier met een BRC-certificaat is kiezen voor veiligheid voor uzelf en uw consumenten.

Het certificaat