• Certificaat

  • Certificaat

  • Certificaat

  • Certificaat

  • Certificaat

Certificaat

Het begrip kwaliteit is voor Du Caju Printing niet zomaar een woord. Het is een echte prioriteit waardoor wij u verpakkingen kunnen leveren die voldoen aan de hoogste wettelijke eisen.

Wij leggen de lat steeds hoger op gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit, en bewijzen dit door het behalen van verschillende certificaten. Na ons eerder behaald HACCP-gold-certificaat en ons ISO 22000-certificaat, kunnen wij met gepaste fierheid meedelen dat we sinds september 2016 het BRC-certificaat voor onze sector hebben behaald.

Dit certificaat wordt toegekend aan bedrijven die in overeenstemming zijn met de geldende en meest strenge regels inzake het productveiligheids- en kwaliteitsbeheerssysteem. BRC vereist o.a. hoge hygiëne-eisen voor personeel en infrastructuur, gedetailleerde traceerbaarheid van onze grondstoffen, een volledig in kaart gebrachte gevaren- en risicoanalyse,...

Wenst u meer informatie over het BRC Packaging certificaat?
Neem dan gerust contact op met onze Quality, Safety & Environment Manager

Download hier ons BRC - certificaat

 

GRONDSTOFFEN
Alle grondstoffen die we aankopen, voldoen aan de hoogste eisen inzake voedselveiligheid en zijn in regel met de geldende EU-wetgevingen. We controleren dit nauwgezet, zowel in onze eigen ateliers als bij onze toeleveringsbedrijven en leveranciers.

KARTON
Alle kartonsoorten die wij gebruiken voor de voedingsindustrie moeten voldoen aan de EG 1935/2004-verordening. (*1) Deze verordening bepaalt dat er geen schadelijke stoffen mogen overgaan van het karton naar de levensmiddelen. Du Caju Printing kiest de juiste kartonsoort voor de verpakking van iedere soort voedsel, met de nodige onderbouwde certificaten van de respectievelijke leveranciers.

INKTEN
Alle inkten die Du Caju Printing gebruikt, voldoen aan de EG 1935/2004-verordening (*1), het GMP 2023/2006 (*2) en de REACH-norm (*3). Deze inkten zijn geur- en migratiearm en de enige inkten op de markt die geschikt zijn voor het bedrukken van primaire verpakkingen. We gebruiken enkel deze soorten inkten in al onze producties zodat er geen enkel gevaar is voor contaminatie door andere niet- voedingsgeschikte inkten. Al onze inkten, zowel de quadrikleuren als al onze pantonekleuren en de metaalinkten zilver en goud, zijn ook mineraalolievrij, deze bevatten dus geen MOSH en ook geen MOAH. Onze inkten voldoen ook aan de Swiss Ordinance 817.023.21 (*5). Al onze inktleveranciers zijn bovendien lid van Eupia (Europese organisatie van de drukinktindustrie) en voldoen aan alle nodige criteria.

LAKKEN
Voor ons drukwerk gebruiken we enkel voedsel veilige dispersielakken die voldoen aan de EG 1935/2004-verordening (*1). Deze dispersielakken hebben een lage geur- en smaakoverdracht en bestaan uit ecologisch onschadelijke, watergebaseerde coatings, die geen schadelijke phtalaten of zware metalen bevatten en ITX- en benzophenon-vrij zijn. Dispersielakken zijn geschikt voor zowel primaire als secundaire verpakkingen. Daarnaast hebben we ook dispersielakken die geschikt zijn om in rechtstreeks contact te komen met voedingswaren. Onze lakken voldoen bovendien ook allemaal aan de Swiss Ordinance 817.023.21 (*5).

SUPERGLOSS OF UV-LAKKEN
Supergloss is een perfect alternatief voor UV, met quasi hetzelfde aantal glanspunten, bovendien voedselveilig en bijgevolg geschikt voor zowel primaire als secundaire verpakkingen! Supergloss is een uniek procedé ontwikkeld bij Du Caju Printing. Als u toch UV- glanslak wenst, dan kunnen wij deze ook op een veilige manier garanderen omdat we enkel laagmigratie UV- lakken gebruiken. Een goede droging garandeert een voedselveilige verpakking, en dus wordt het nodige aantal lampuren nauwgezet gecontroleerd. Wij adviseren ook om UV- lakken enkel voor secundaire verpakkingen te gebruiken.

LIJMEN
De lijmen die we gebruiken, bevatten geen schadelijke weekmakers en zijn geschikt voor indirect contact met voedingsmiddelen. We gebruiken deze lijmen dan ook voor het verlijmen van vouwdozen voor droge, vette en vochtige levensmiddelen. Al deze lijmen voldoen aan de EG 1935/2004 norm (*1).

VENSTERFOLIE
De vensterfolie die we gebruiken, voldoet aan de Europese kunststofrichtlijn 10/2011/EU (*4) en aan de EG 1935/2004 norm (*1) en mag in direct contact komen met voedingsmiddelen. Ook de lijmen die we gebruiken op de venstermachine voldoen aan de EG 1935/2004 norm (*1).

GARANTIE
Voedselveilig produceren is niet alleen een absolute noodzaak voor het welzijn van mens en dier, maar ook omwille van economische redenen. Een ‘recall of terugroepactie' kan rampzalige gevolgen hebben voor uw bedrijf. Du Caju Printing geeft u niet alleen de garantie dat uw product ‘voedselveilig' bij uw klanten aankomt, maar geeft u ook de zekerheid dat elk uitgeschreven certificaat onderbouwd is door kennis en het gebruik van de juiste grondstoffen.


*1// EG 1935/2004-verordening: Het beginsel dat ten grondslag ligt aan deze verordening, is dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks met levensmiddelen in contact te komen, geen schadelijke bestanddelen afgeven in hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens gevaar kunnen opleveren, of die tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen, dan wel een aantasting van de organoleptische eigenschappen ervan kunnen leiden.

*2// GMP 2023/2006: verordening (EG) nr. 2023/2006 van de commissie van 22 december 2006 betreffende goede productiemethodes voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (GMP = Good Manufacturing Practice).

*3// REACH: REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam ‘REACH' betekent Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving (verordening nr. 1907/2006) hierover dateert van 18 december 2006, en is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden.

*4// 10/2011/EU: de richtlijn voor kunststoffen die in direct contact komen met levensmiddelen. In deze wetgeving zijn ook specifieke migratielimieten opgenomen voor gevaarlijke stoffen.

*5// SWISS ORDINANCE: Swiss Ordinance 817.023.21:
De Zwitserse federale regering heeft onlangs de wetgeving van 23 november 2005 aangepast, deze aangepaste wet is van kracht sinds april 2010. Ze is van toepassing op materialen die in contact komen met voeding (of inkten en lakken die worden gedrukt op verpakkingen voor levensmiddelen). De Swiss Ordinance bevat veel zaken die specifiek op inkten van toepassing zijn, Art 26g en bijlage 6 bevatten een positieve lijst van grondstoffen, enkel deze grondstoffen zijn toegelaten in drukinkten om aan de Zwitserse wetgeving te kunnen voldoen. Ondanks het feit dat deze wetgeving niet van toepassing is in de Europese Unie wordt het toch meer en meer een standaardeis van de voedingsindustrie om hieraan te voldoen. Het is ook mogelijk dat de EU deze Swiss Ordinance geheel of gedeeltelijk zal overnemen in haar eigen wetgeving.Het BRC Packaging certificaat is zowel voor Du Caju Printing als voor onze klanten een belangrijk label en een grote meerwaarde.

Wenst u meer informatie over het BRC Packaging certificaat? Neem dan gerust contact op met onze Quality, Safety & Environment Manager 

Download hier ons BRC - certificaat

 

 

Terug