• Gmp

Du Caju Printing onderschrijft vrijwillig de 'Good Manufacturing Practice' Guide

Du Caju Printing onderschrijft vrijwillig de 'Good Manufacturing Practice' Guide

Uw gezondheid en voedselveiligheid zijn een topprioriteit voor Du Caju Printing. Zonder aarzelen heeft Du Caju Printing vrijwillig haar zelfdeclaratie aan de 'GMP' gids van ECMA onderschreven.

GMP of Good Manufacturing Practice is een kwaliteitsborgingssysteem dat nauwkeurig vastlegt hoe en onder welke omstandigheden een product gemaakt wordt. Deze gids wordt uitgegeven door ECMA (European Carton Makers Association).


Wat is GMP?