• History

1729

Jacob-Jan Du Caju start een uitgeverij-drukkerij.

De derde generatie, vertegenwoordigd door Jean-Jacques Du Caju, vestigt zich in het centrum van Aalst (waar de eerste drukker in de Lage Landen, Dirk Martens, zich had gevestigd enkele jaren nadat Gutenberg het drukken had uitgevonden).

1805

1811

Jean-Jacques Du Caju ontvangt het brevet "Au Nom de l'Empereur".

Emery Du Caju, die in Engeland de kalligrafie van de steendruk (voorloper van de offsetdruk) leerde, neemt de zaak over.

1864

1912

Opvolging door Valéry Du Caju. Ondanks de moeilijke oorlogsjaren en de daarop volgende nationale economische crisis bouwde hij het bedrijf verder uit.

Overname door Jean Du Caju. Hij schakelde zijn bedrijf over naar een moderne typodrukkerij (hoogdruk).

1937

1976

Jacques Du Caju neemt het bedrijf over en start op een nieuwe locatie in Aalst. Drukkerij Du Caju wordt herdoopt tot Du Caju Printing.

Tom Du Caju neemt het bedrijf over in 8e ononderbroken opvolging van vader op zoon. 

2001

Heden

Vandaag is Du Caju Printing een modern, geautomatiseerd bedrijf met focus op voedselveilige verpakkingen conform het BRC- kwaliteitssysteem.