• Supergloss

Waarom SUPERGLOSS?

UV-vernissen die niet geschikt zijn voor levensmiddelenverpakkingen en zelfs deze die geschikt zijn maar niet goed worden verwerkt (slechte droging, toevoeging van fotoinitiator tijdens het productieproces,...) vormen een groot gevaar voor de contaminatie van levensmiddelen door middel van migratie. Het productieproces houdt meer gevaren in dan droging met IR-lampen. UV-vernissen bevatten fotoinitiatoren, denk maar aan 4-methylbenzophénon, die kunnen migreren en dit zelfs doorheen bvb. een PE-folie. Het is naar aanleiding van de ITX- en de 4-methylbenzophénon-gevallen dat wij gezocht hebben naar een alternatief voedselveilig procedé, en dat is uiteindelijk Supergloss geworden.

SUPERGLOSS is:

 • Een uniek procedé met een combinatie van de juiste keuze van voedingsgeschikte dispersielakken en het beste productieproces om deze lakken in hoge(re) hoeveelheden aan te brengen. Met dit procedé kunnen we een zeer hoge glans bekomen van 90 glanspunten op zowel GC- als GD-kartonsoorten. Om tot een goed resultaat te komen zijn er verschillende hoogglansdispersielakken getest op allerlei kartonsoorten en dit tijdens verschillende druktesten.
 • Deze dispersielakken bevatten geen foto-initiatoren die kunnen migreren. Supergloss is een lak op waterbasis en is een ecologisch onschadelijk watergebaseerde coating. Supergloss bevat geen schadelijke ftalaten of zware metalen.
 • Supergloss heeft een lage smaak- en geuroverdracht.
 • Supergloss kan zowel op een secundaire als een primaire verpakking worden aangebracht en kan zelfs in direct contact met levensmiddelen indien er geen bedrukking onder de Superglosslak aanwezig is (zowel droge als vettige levensmiddelen). Met Supergloss moet u zich niet ongerust maken of de binnenzak of folie rond de verpakte levensmiddelen een effectieve barrière vormt, er is geen barrière nodig.
 • Er is een prijsvoordeel t.o.v. UV-vernis en bovendien krijgt u er een voedselveilig procedé met gelijkaardige resultaten voor in de plaats.
 • De eindresultaten van Supergloss bij moeilijkere afwerkingen zoals blinddrukken geven een zeer goed resultaat: UV-vernissen vormen een harde laag die op de bedrukking ligt en die snel de neiging tot breken geeft bij moeilijke blinddrukken. Ook het fenomeen van 'brekende rillen' bij UV is onbestaande bij het Supergloss-procedé.
 • Producties met UV-geverniste dozen geven op onze lijmstraat en ook op vulmachines problemen door het 'glijden van de dozen'. Dit veroorzaakt moeilijkheden bij het verpakken en lagere productiesnelheden, dit wordt vermeden met Supergloss.
 • Supergloss is minder vingerafdrukgevoelig dan UV-vernis.
 • Supergloss is een laagmigratielak.
 • Superglosslakken voldoen aan de EG 1935/2004-wetgeving en aan de kunststofdirective 2002/72/EC.
 • Binnen ons productieproces met Supergloss en ook bij onze leverancier is er een zeer goede traceerbaarheid van de grondstoffen.
 • Voor een voedselveilige verpakking is de controle van het droogproces zeer belangrijk, dit gebeurt nauwgezet tijdens het drukken. In combinatie met onze laagmigratie- en geurarme inkten, en op het juiste substraat is Supergloss helemaal voedselveilig.
 • Supergloss geeft u de mogelijkheid om de filosofie van uw bedrijf mbt voedselveiligheid door te zetten in uw verpakkingen.