• Wat is GMP?

 • Wat is GMP?

 • Wat is GMP?

 • Wat is GMP?

 • Wat is GMP?

Wat is GMP?

Good Manufacturing Practice (goede wijze van produceren) of GMP is een kwaliteitsborgingssysteem. Bij GMP wordt nauwkeurig vastgelegd hoe en onder welke omstandigheden een product wordt gemaakt. Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussen- en eindproducten gecontroleerd en wordt het proces precies bijgehouden. Blijkt er achteraf toch iets mis te lopen met een bepaalde partij verpakkingen, dan kan men altijd achterhalen hoe ze gemaakt zijn, wie ze getest heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort. Bij een GMP-systeem wordt de nadruk gelegd op de maatregelen om te voldoen aan de specifieke wettelijke vereisten voor materialen die in contact met levensmiddelen komen.

ECMA
ECMA (The European Carton Makers Association) heeft een gids gepubliceerd voor het produceren van kartonnen verpakkingen voor de voedingsindustrie. Deze gids werd tijdens het 'ECMA Food Safety Seminar 2011' op 26 oktober 2011 voorgesteld in Brussel door vier leden van het technisch comité van ECMA.

Joost Vandendriessche (Production Manager) en Erwin Heeren (Purchaser) van Du Caju Printing waren tijdens dit congres aanwezig om te vernemen wat de richtlijnen zijn om aan deze GMP te voldoen. Aangezien Du Caju Printing reeds HACCP- en ISO 22000-gecertificeerd is, was de stap snel gezet om de 'Good Manufacturing Practice Guide' van ECMA te onderschrijven en met succes!

Welke verpakkingen vallen binnen GMP?
Kartonnen verpakkingen voor droge, vetrijke en diepgevroren voeding
Verpakkingen voorzien van een kunststofvenster
Gelamineerde kartonsoorten

Welke verpakkingen vallen buiten GMP?
Kartonnen verpakkingen voor vloeistoffen

Wat is het doel van GMP?
Bedoeling van deze gids is om het risico van chemische migratie naar voeding te minimaliseren en de bron van alle migratie weg te nemen. Tevens wil men aan de hand van deze GMP voldoen aan de EG 1935/2004-wetgeving. De EG 1935/2004-wetgeving is de centrale Europese wetgeving waaraan primaire verpakkingen voor levensmiddelen moeten voldoen.

De basis van deze verordening is tweevoudig. Enerzijds mogen alle materialen en voorwerpen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voeding in contact komen, geen schadelijke bestanddelen afgeven in hoeveelheden die voor de gezondheid van de mens gevaarlijk zijn. Anderzijds mag men geen onaanvaardbare wijziging van de samenstelling van de levensmiddelen teweeg brengen, die kunnen leiden tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen (dus smaak, geur...).

De ECMA GMP is ook een richtsnoer om te voldoen aan de GMP 2023/2006.

Inhoud GMP
De inhoud van deze ECMA-GMP kan worden aanzien als de kern van alle GMP's in Europa voor de fabricatie van kartonnen verpakkingen in de voedingsindustrie. Voor een groot deel is deze GMP gebaseerd op de GMP's gepubliceerd door het BPIF (the Carton Makers division of the British Printing Federation) in juni 2010, het FFI (het Duitse 'Fachverband Faltschachtel Industrie') gepubliceerd in mei 2011, het Franse MCAS (Matériaux pour Contact Alimentaire en Santé) en de Italiaanse contributie van Assografici Gifasp in het EU Cast-project.

De ECMA-GMP is relevant voor alle bedrijven die verpakkingen produceren die in direct contact met voeding komen. De GMP is een goed instrument voor de producenten van kartonnen verpakkingen en geeft veel informatie over welke methodes moeten en kunnen geïmplementeerd worden in het productieproces. De focus ligt op het design, ontwikkeling en de verschillende stappen in het productieproces van verpakkingen. Enkel bedrijven met een ISO 22000- of een gelijkaardig voedselveiligheidsmanagementssysteem kunnen voldoen aan de ECMA-GMP.

De 53-pagina's tellende gids (versie 1.0 werd uitgebracht in september 2011) is een levend document. Regelmatig zal die worden aangepast in reactie op nieuwe, gewijzigde wetgevingen en klanteneisen.

Volgende onderwerpen worden erin opgenomen:

*Aankoop
Aankoop van de grondstoffen zoals karton, inkten, lijmen, lakken enz.. moet gebeuren conform de eisen en doelstellingen van de GMP. Traceerbaarheid en certificatie van de aangekochte grondstoffen zijn heel belangrijk. De gids geeft veel informatie over de Europese wetgevingen die van toepassing zijn op het karton, de inkten, lakken en coatings, lijmen, enz.. en welke nationale wetgevingen hierop van toepassing zijn.

*Migratie
De soorten migratie, de mogelijke bronnen van migratie, de parameters die deze migratie kunnen beïnvloeden en welke de mogelijke contaminatie van het voedsel kan zijn, worden tevens beschreven in de ECMA-gids.

Aanbevelingen aan verpakkingsproducenten
Er is ook een specifiek hoofdstuk gewijd aan aanbevelingen voor de verpakkingsproducent:

 • welke controlepunten moet men in zijn productieproces invoeren
 • hoe kan men voldoen aan de globale en specifieke migratielimieten
 • specificaties voor het aankopen van de grondstoffen
 • specificaties voor het design van de verpakking
 • keuze van het substraat
 • stockage van de grondstoffen
 • traceerbaarheid van de grondstoffen
 • kwaliteitscontrolepunten in het productieproces
 • hygiëne in de productieruimte en aan de machines
 • gevarenanalyse
 • testmethodes voor migratietesten
 • het maken van een verklaring van overeenstemming voor voedselcontactmaterialen...

Inkten en lakken
Inkten en lakken zijn een bron van vele voedselveiligheidsincidenten. Om deze specifieke reden is er ook een speciaal hoofdstuk aan inkten en lakken gewijd. Er wordt aangeraden enkel met laagmigratie inkten te drukken voor voedselverpakkingen. Aangezien voedselveilige inkten geen droogstoffen (mogen) bevatten, moet ook de droging van de inktlaag onder controle zijn. Du Caju Printing gebruikt enkel en alleen voedselveilige laagmigratie-inkten voor alle verpakkingen. Om het drogingsprobleem van deze inkt tegen te gaan wordt de inktlaag altijd van een laklaag voorzien. Er mag ook geen overzetten in de stapel van de bedrukte zijde naar de onbedrukte zijde plaatsvinden. Op die manier is er een inktlaag aan de voedselcontactzijde en inkt mag niet in rechtstreeks contact met voeding komen. Een voldoende droogtijd en droogcapaciteit op de drukpers zijn dus onontbeerlijk voor een voedselveilige verpakking.

Du Caju Printing voldoet aan deze ECMA-GMP en u kan de inhoud van deze GMP hier downloaden: pdf


Terug